Tin tức & sự kiện

19/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 250 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON (mã CK: FCM) như sau:

26/08/2022

FCM: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và riêng soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

06/08/2022

FCM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

29/07/2022

FCM: Quyết định của HĐQT về việc thành lập, bổ nhiệm, ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ

29/07/2022

FCM: Thông báo thay đổi nhân sự người phụ trách quản trị công ty

29/07/2022

FCM: Quyết định của HĐQT về việc thông qua ngày ĐKCC thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

15/07/2022

FCM: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

29/04/2022

FCM: Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và tài liệu kèm theo

29/04/2022

FCM: Thông báo thay đổi Thành viên HĐQT và BKS

15/04/2022

FCM: Báo cáo thường niên năm 2021

15/04/2022

FCM: Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

06/04/2022

FCM: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

05/04/2022

FCM: Thông báo đơn từ nhiệm thành viên HĐQT

31/03/2022

FCM: Giải trình chênh lệch LNST HN và riêng năm 2021 so với cùng kỳ năm trước

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON như sau:

23/03/2022

FCM: Thông báo đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS

22/03/2022

FCM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Fecon

03/03/2022

FECON ráo riết thoái vốn khỏi FCM

Sau khi vừa bán 1.5 triệu cp của CTCP Khoáng sản FECON (HOSE: FCM), cổ đông Fecon tiếp tục muốn bán nốt gần 2.1 triệu cp còn lại từ ngày 04/03-01/04.

02/03/2022

FCM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Fecon

02/03/2022

FCM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Fecon