Tin tức & sự kiện

27/01/2023

BCTC 4/2022 FCM - Một năm tăng trưởng đột phá.

18/01/2023

FCM: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

22/12/2022

FCM: Quyết định HĐQT thông qua chủ trương giao dịch với doanh nghiệp liên quan

08/12/2022

FCM: Bổ sung thuyết minh thù lao của BKS trong BCTC năm 2021 đã kiểm toán

28/10/2022

FCM: Thông báo quyết định của Cục thuế Tỉnh Hà Nam về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

28/10/2022

FCM: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

28/10/2022

FCM: BCTC quý 3 năm 2022

24/10/2022

FCM: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt dư nợ tín dụng phục vụ SXKD năm 2022-2023

24/10/2022

FCM: Bổ nhiệm Bà Ngô Thị Thanh giữ chức vụ Kế Toán Trưởng thay thế cho Bà Nguyễn Thị Thanh Vân

19/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 250 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON (mã CK: FCM) như sau:

26/08/2022

FCM: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và riêng soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

26/08/2022

FCM: BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

26/08/2022

FCM: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

05/08/2022

FCM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

01/08/2022

FCM: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

01/08/2022

FCM: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

01/08/2022

FCM: BCTC quý 2 năm 2022

28/07/2022

FCM: Quyết định của HĐQT về việc thành lập, bổ nhiệm, ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ

28/07/2022

FCM: Quyết định của HĐQT về việc thông qua ngày ĐKCC thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

28/07/2022

FCM: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Thiều là người phụ trách quản trị công ty thay Ông Trần Công Tráng