DNSE Detail Stock FCM

HOSE: CTCP Khoáng sản FECON

Sản xuất bê tông

logo

FCM

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

167 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

15.43 tỷ

Doanh thu

472 tỷ

11.51%

342.24

0

0.82

-77.34%

2.37%

1.68%

11.13%

21.99%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Đầu tư Phan Vũ

51%

Nguyễn Văn Hiệp

3.33%

CTCP Chứng khoán VIX

2.22%

Khác

43.45%

Tin tức & Sự kiện