Tin tức & sự kiện

16/09/2022

FID: Thay đổi nhân sự

12/08/2022

FID: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

FID: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

FID: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

FID: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

30/06/2022

FID: Ông Hà Xuân Trường được bổ nhiệm là người phụ trách quản trị Công ty

30/06/2022

FID: Ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

30/06/2022

FID: Ký kết HĐKT với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

10/06/2022

FID: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/06/2022

FID: Bổ nhiệm Bà Bùi Thùy Linh giữ chức vụ Tổng Giám Đốc thay Ông Hà Xuân Trường

31/05/2022

FID: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

FID: Báo cáo tài chính quý 1/2022

09/04/2022

FID: Báo cáo thường niên 2021

04/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FID của CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: dự kiến 06/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
(Nội dung họp chính thức Công ty sẽ thông báo tới cổ đông trong thư mời tham dự đại hội gửi cổ đông và đăng tải trên website Công ty).

22/03/2022

FID: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/03/2022

FID: Thay đổi nhân sự

16/03/2022

FID: NQ HĐQT vv chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022.

09/02/2022

FID: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

20/01/2022

FID: Báo cáo tài chính quý 4/2021

05/01/2022

FID: Ngày 05/12/2022, ngày giao dịch đầu tiên 1,176,000 cổ phiếu niêm yết bổ sung