DNSE Detail Stock FID
FID

VNDINVEST.,JSC

HNX: CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

30/01/2023

CẬP NHẬT

30/01/2023

Tổng quan

CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Đầu tư tài chính, ủy thác đầu tư;
- Tư vấn quản trị doanh nghiệp, tư vấn mua bán, thâu tóm, sáp
nhập Doanh nghiệp;
- Xây dựng Nhà các loại; các Công trình
đường sắt và đường bộ.
- Khai khoáng;
- Sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện kim loại, gia công cơ khí
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của VNDINVEST.,JSC

Giá hiện tại

3

0

0

-

1.89

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Phạm Hoàng Cầu

Tổng giám đốc

Bùi Thùy Linh

CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Đầu tư tài chính, ủy thác đầu tư;
- Tư vấn quản trị doanh nghiệp, tư vấn mua bán, thâu tóm, sáp
nhập Doanh nghiệp;
- Xây dựng Nhà các loại; các Công trình
đường sắt và đường bộ.
- Khai khoáng;
- Sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện kim loại, gia công cơ khí

Lịch sử phát triển:

- Ngày 03/08/2010: Thành lập CTCP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp ViệtNam
- Ngày 16/10/2014: CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam thành lập Sàn giao dịch Bất động sản VNDILand
- Ngày 29/10/2014: Công ty chính thức nộp Hồ sơ niêm yết cổ phiếu lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ngày 25/12/2014: Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam là Công ty đại chúng
- Ngày 27/04/2015: Công ty được chấp thuận NY CP trên sàn HNX
- Ngày 20/05/2015: Ngày giao dịch đầu tiên CP công ty trên HNX.

Thành viên Hội đồng quản trị

6.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của FID dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 6.0 năm)


Ban giám đốc

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của FID mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 2.37% công ty.