DNSE Detail Stock FID
FID

ĐTPT D.nghiệp VN

HNX: CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

28/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

28/02/2024

Tổng quan

CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Đầu tư tài chính, ủy thác đầu tư;
- Tư vấn quản trị doanh nghiệp, tư vấn mua bán, thâu tóm, sáp
nhập Doanh nghiệp;
- Xây dựng Nhà các loại; các Công trình
đường sắt và đường bộ.
- Khai khoáng;
- Sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện kim loại, gia công cơ khí
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của ĐTPT D.nghiệp VN

Giá hiện tại

-104

0

0

-

1.90

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Phạm Hoàng Cầu

Website

CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Đầu tư tài chính, ủy thác đầu tư;
- Tư vấn quản trị doanh nghiệp, tư vấn mua bán, thâu tóm, sáp
nhập Doanh nghiệp;
- Xây dựng Nhà các loại; các Công trình
đường sắt và đường bộ.
- Khai khoáng;
- Sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện kim loại, gia công cơ khí

Lịch sử phát triển:

- Ngày 03/08/2010: Thành lập CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

- Tháng 08/2010: Tăng vốn điều lệ lên 10 tỷ đồng.

- Tháng 04/2014: Tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng.

- Ngày 16/10/2014: CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam thành lập Sàn giao dịch Bất động sản VNDILand.

- Ngày 29/10/2014: Công ty chính thức nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Ngày 25/12/2014: Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam là Công ty đại chúng.

- Ngày 27/04/2015: Công ty được chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX.

- Ngày 20/05/2015: Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu công ty trên sàn HNX.

- Tháng 11/2015: Tăng vốn điều lệ lên 110 tỷ đồng.

- Tháng 05/2016: Tăng vốn điều lệ lên 220 tỷ đồng.

- Tháng 11/2016: Tăng vốn điều lệ lên 235.4 tỷ đồng.

- Tháng 12/2021: Tăng vốn điều lệ lên 247.16 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

4.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của FID có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 4.0 năm)


Ban giám đốc

2.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của FID mới (nhiệm kỳ trung bình 2.5 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 2.37% công ty.