Tin tức & sự kiện

06/09/2022

FIT: Thông báo thay đổi nhân sự Kế toán trưởng

29/08/2022

FIT: Giải trình biến động LNST bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

30/07/2022

FIT: Giải trình biến động LNST quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

28/07/2022

FIT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

21/07/2022

Giao dịch bổ sung - 18,949,187 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T như sau:


20/07/2022

FIT: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa công ty với bên có liên quan

14/07/2022

FIT: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

13/07/2022

FIT: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

13/07/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 50,930,394 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

12/07/2022

FIT: Quyết định thay đổi niêm yết

01/07/2022

FIT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 33

29/06/2022

FIT: Báo cáo và Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi phương án sử dụng vốn

28/06/2022

FIT Consumer tiếp tục nâng sở hữu tại VKD

Trong thời gian từ 25/05-21/06, CTCP FIT Consumer đã mua 2.09 triệu cp của CTCP Nước khoáng Khánh Hòa (UPCoM: VKD) trên tổng số 2.1 triệu cp đăng ký trước đó theo phương thức thỏa thuận, do thị trường không thuận lợi.

24/06/2022

FIT: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ sau đợt chào bán

20/06/2022

FIT: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

20/06/2022

FIT: Thông báo thay đổi nhân sự công ty

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

16/06/2022

FIT: Đính chính Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

14/06/2022

FIT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 lần 1 bất thành

CTCP Tập đoàn F.I.T (HOSE: FIT) đã tổ chức bất thành ĐHĐCĐ thường niên 2022 lần 1.

14/06/2022

FIT: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng