DNSE Detail Stock FIT

HOSE: CTCP Tập đoàn F.I.T

Tư vấn và hỗ trợ kinh doanh

logo

FIT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,530 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-271.45 tỷ

Doanh thu

1,819 tỷ

48.73%

-798.54

0

1.21

31.90%

-3.56%

-2.89%

21.08%

20.36%

70%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Đầu tư Dũng Tâm

30.42%

CTCP Thương mại và Phát triển Nông nghiệp VP

3.12%

CTCP Đầu tư và Phát triển Nghệ An

3.11%

CTCP Đầu tư và Phát triển Nông sản Hưng Yên

2.94%

Khác

60.41%

Tin tức & Sự kiện