Tin tức & sự kiện

25/12/2023

PVS: Lãi ròng năm 2023 có thể đạt 171% mục tiêu cả năm

25/09/2023

FSO: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/09/2023

Cổ phiếu PVS lập đỉnh lịch sử

31/08/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FSO của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông đến từng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông đến từng cổ đông
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 10 năm 2023

30/08/2023

FSO: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

23/08/2023

FSO: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

23/08/2023

FSO: Thay đổi người công bố thông tin

23/08/2023

FSO: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hồi Đồng cổ đông bất thường năm 2023

17/08/2023

FSO: Thay đổi nhân sự

17/08/2023

FSO: Công bố đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Ông Trần Hữu Hoàng

16/08/2023

FSO: Công bố đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đặng Quang Hoàn.

01/08/2023

FSO: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

24/05/2023

Liên tục đón tin từ Điện gió ngoài khơi và Lô B Ô Môn, cổ phiếu PVS lên cao nhất 11 tháng

12/05/2023

Gửi 10.000 tỷ đồng lấy lãi, doanh nghiệp hàng đầu về dịch vụ kỹ thuật dầu khí đang kinh doanh ra sao?

11/05/2023

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 12/5

09/05/2023

Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PVS) lãi 227,5 tỷ đồng trong quý I/2023, giảm 9,1%

25/04/2023

FSO: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

25/04/2023

FSO: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 FSO - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 1 tỷ đồng.

30/03/2023

FSO: Công bố thông tin họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023