Tin tức & sự kiện

02/02/2023

GDW: Báo cáo tài chính quý 4/2022

19/01/2023

GDW: công bố thông tin về việc nhận được thông báo kiểm toán ngày 17/01/2023

19/01/2023

GDW: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

20/10/2022

GDW: Báo cáo tài chính quý 3/2022

12/09/2022

GDW: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Ngọc đảm nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc Công ty thay Ông Phạm Huỳnh Bá Đạt

16/08/2022

GDW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

GDW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

GDW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

21/06/2022

GDW: Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

09/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GDW của CTCP Cấp nước Gia Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Cấp Nước Gia Định, địa chỉ: 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, quận Bình Thạnh, TP. HCM từ ngày 20/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

02/06/2022

GDW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

27/05/2022

GDW: Thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền sở hữu cổ phiếu (trả cổ tức)

19/05/2022

GDW chốt quyền chia cổ tức 2021 bằng tiền

Ngày 31/05/2022, CTCP Cấp nước Gia Định (HNX: GDW) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/05/2021.

18/05/2022

GDW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu (chi trả cổ tức 2021)

26/04/2022

GDW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

22/04/2022

GDW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/04/2022

GDW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

GDW: Báo cáo tài chính quý 1/2022

14/04/2022

GDW: cÔNG BỐ HỢP ĐỒNG MUA BÁN SỈ NƯỚC SẠCH NĂM 2022