DNSE Detail Stock GDW

HNX: CTCP Cấp nước Gia Định

Hệ thống cung cấp và xử lý nước

logo

GDW

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

285 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

32.89 tỷ

Doanh thu

654 tỷ

2.58%

3,462.01

0

-0.28

2,451.17%

17.64%

11.40%

39.51%

6.66%

15%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV

51.21%

Công ty TNHH Nước sạch REE

20.05%

Ngân hàng TMCP Đông Á

10%

America LLC

5.23%

Khác

13.51%

Tin tức & Sự kiện