Tin tức & sự kiện

16/01/2024

Một doanh nghiệp ‘chốt’ liên tiếp hai gói thầu dịp cuối năm

16/01/2024

Một ngày trúng 2 gói thầu hơn 1.200 tỷ đồng, 'sức khoẻ' tài chính Công trình giao thông Hà Nội thế nào?

04/10/2023

GH3: Thông báo chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

19/09/2023

30 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ ngày 18-22/9

12/09/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 420 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GH3 của CTCP Công trình Giao thông Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 4,2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 420 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng ban quan hệ cổ đông, tầng 4 số 434 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 20/10/2023 và xuất trình căn cước công dân.năm 2022

12/09/2023

GH3: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

06/09/2023

GH3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/07/2023

GH3: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

22/06/2023

GH3: Vũ Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 52,000 CP

14/06/2023

GH3: Vũ Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 52,000 CP

25/04/2023

GH3: Thay đổi nhân sự

25/04/2023

GH3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

GH3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/04/2023

GH3: Báo cáo thường niên 2022

18/04/2023

GH3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2023

GH3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/04/2023

GH3: Báo cáo tài chính năm 2022

30/03/2023

GH3: Công bố thông tin Đơn từ nhiệm

03/03/2023

GH3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

02/03/2023

GH3: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023