DNSE Detail Stock GH3
GH3

HATOS.CO.,LTD

UPCOM: CTCP Công trình Giao thông Hà Nội

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

29/01/2023

CẬP NHẬT

29/01/2023

Tổng quan

CTCP Công trình Giao thông Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực:

Quản lý, duy tu bảo trì và xây dựng cơ bản các công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của HATOS.CO.,LTD

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

417

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

19/01/2023

GH3: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

11/10/2022

GH3: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

05/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 417 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GH3 của CTCP Công trình Giao thông Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 4,17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 417 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Ban quan hệ cổ đông, tầng 4 số 434 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 06/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

24/08/2022

GH3: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

22/08/2022

GH3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/07/2022

GH3: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Tổng giám đốc

Trương Thái Hòa

CTCP Công trình Giao thông Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực:

Quản lý, duy tu bảo trì và xây dựng cơ bản các công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông...

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là Đội sửa chữa cầu đường nội thành
- Ngày 26/07/2005: UBND TP.Hà Nội đã ký quyết định số 109/2005/QĐ-UB chuyển Công ty Công trình Giao thông III Hà Nội thành Công ty TNHH Nhà Nước MTV Công trình giao thông Hà Nội với vốn điều lệ là 30 tỷ đồng
- Ngày 29/06/2011: UBND TP.Hà Nội ký Quyết định số 3080/QĐ-UBND đổi tên thành Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Hà Nội với số vốn điều lệ là 50 tỷ đồng
- Ngày 04/08/2021 ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá 10,000 đ/CP .

Thành viên Hội đồng quản trị

25.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của GH3 dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 25.0 năm)


Ban giám đốc

24.1 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của GH3 dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 24.1 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 73.85% công ty.