Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 GLT - Doanh thu tăng 345,95% công ty bứt phá mạnh mẽ trong năm 2022.

13/01/2023

GLT: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

13/01/2023

GLT: Báo cáo tài chính quý 3/2022

13/01/2023

GLT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

13/01/2023

GLT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

21/12/2022

GLT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/12/2022

GLT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/12/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GLT của CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Công ty sẽ Thông báo sau cho các cổ đông.
          - Thời gian thực hiện: 12/01/2023
          - Địa điểm thực hiện: Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM

20/12/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GLT của CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Công ty sẽ Thông báo sau cho các cổ đông.
          - Thời gian thực hiện: 12/01/2023
          - Địa điểm thực hiện: Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM

06/12/2022

GLT: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

30/11/2022

GLT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/11/2022

GLT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

29/11/2022

GLT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

15/11/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GLT của CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/11/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Lầu 2, Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM (Vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/11/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

04/11/2022

GLT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

28/10/2022

GLT: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

28/10/2022

GLT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

26/10/2022

GLT: GLT-Cbtt ngay DKCC tam ung co tuc 2022

26/10/2022

GLT: Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2022

25/10/2022

GLT: Nghị quyết Hội đồng quản trị