DNSE Detail Stock GLT

HNX: CTCP Kỹ thuật Điện Toàn cầu

Phân phối các mặt hàng điện, điện tử

logo

GLT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

327 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

5.20 tỷ

Doanh thu

83.25 tỷ

0.19%

556.15

0

0.35

-17.77%

4.10%

2.72%

39.78%

0%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Công nghệ Tiên Phong

43.85%

CTCP Đầu tư Tánh Linh

9.58%

Võ Hùng Vĩ

4.81%

Vietnam Infrastructure Holding Limited

3.54%

Khác

38.22%

Tin tức & Sự kiện