Tin tức & sự kiện

23/09/2022

GMC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

21/09/2022

GMC: Thông báo đơn xin từ nhiệm của TGĐ

21/09/2022

GMC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

14/09/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 3,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn như sau:

24/08/2022

GMC chốt quyền chia cổ tức còn lại năm 2021, tỷ lệ 30%

CTCP Garmex Sài Gòn (HOSE: GMC) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức còn lại năm 2021 vào ngày 15/09. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/09.

24/08/2022

GMC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

22/08/2022

GMC: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC chốt DSCĐ trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

03/08/2022

Doanh thu tài chính tăng mạnh, song lãi ròng quý 2 của GIL gần như đi ngang

CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, HOSE: GIL) vừa công bố BCTC quý 2/2022 với lãi ròng tăng nhẹ so với cùng kỳ, song doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt lên hơn 57 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ.

29/07/2022

GMC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

29/07/2022

GMC có lãi sau thuế trong quý 2, sau quý 1 thua lỗ

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2022, CTCP Garmex Sài Gòn (HOSE: GMC) không còn lỗ như quý 1, lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt hơn 12 tỷ đồng.

20/07/2022

GMC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

20/07/2022

GMC: Thông báo công văn của UBCKNN về việc chấp thuận kết quả chào bán cổ phiếu cho CĐHH

19/07/2022

GMC: Thông báo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc chấp thuận thành viên giao dịch đối với GMC

13/07/2022

GMC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

13/07/2022

GMC: Báo cáo giao dịch chuyển nhượng cổ phần và giao dịch thực hiện quyền mua làm thay đổi quyền sở hữu chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ

13/07/2022

GMC: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho CĐHH

13/07/2022

GMC: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt vay vốn tại NH VCB

05/07/2022

GMC: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án mua,bán, nắm giữ tiền gửi và các GTCG trong quý 3 năm 2022

05/07/2022

GMC: Bổ nhiệm Ông Diệp Thế Anh giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng công nghệ thông tin

04/07/2022

GMC: Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung