DNSE Detail Stock GMC

HOSE: CTCP Garmex Sài Gòn

Sản xuất sản phẩm may mặc công nghiệp

logo

GMC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

300 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-30.07 tỷ

Doanh thu

0.44 tỷ

0.00%

-912.55

0

0.39

0%

-7.29%

-6.98%

100.00%

0%

30%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thiên Hải

15.86%

CTCP Đầu tư T.T.A

15.19%

CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thừa Thiên Huế

13.23%

Công ty Dệt May Gia Định

10.09%

Khác

45.63%

Tin tức & Sự kiện