Tin tức & sự kiện

29/08/2022

GMX: (GMX) Nhận được Kết luận kiểm tra thuế cho niên độ 2016. 2017 tại đơn vị của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

16/08/2022

GMX: (GMX) CBTT Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh bán niên năm 2022 trên 10% so với cùng kỳ năm 2021

15/08/2022

GMX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

20/07/2022

GMX: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

GMX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/06/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 850 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GMX của CTCP Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 850 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân, Khu phố Suối Nhum, Phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào các ngày làm việc trong tuần (trừ Thứ Bảy, CN và ngày lễ) bắt đầu từ ngày 30/06/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

31/05/2022

GMX: Thông Báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt.

31/05/2022

GMX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/05/2022

GMX: Ký kết Hợp đồng kiểm toán BCTC 2022 với Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt (AASCN) HĐ số 75-2/HĐKT-TC ngày 27.05.2022.

13/05/2022

Khai thác đất sét quá phạm vi cho phép, GMX bị xử phạt hành chính

Ngày 11/05, Tổng Cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam quyết định xử phạt CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (HNX: GMX).

12/05/2022

GMX: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến việc khai thác đất sét làm gạch, ngói

29/04/2022

GMX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

GMX: Báo cáo tài chính quý 1/2022

22/04/2022

GMX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/04/2022

GMX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/04/2022

GMX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

GMX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/04/2022

GMX: Báo cáo thường niên 2021

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GMX của CTCP Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân. Địa chỉ: Khu phố Suối Nhum, Phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
+ Kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
+ Phương án phân phối lợi nhuận 2021
+ Kế hoạch SXKD, kế hoạch PPLN, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022
+ Thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022
+ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022
+ Thông qua Danh sách các công ty liên quan
          - Nội dung họp: + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
+ Các nội dung khác liên quan