Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 GMX - Một năm tăng trưởng đột phá.

18/01/2023

GMX: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

18/01/2023

GMX: Báo cáo tài chính quý 4/2022

17/01/2023

GMX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/12/2022

GMX đặt kế hoạch lãi 29 tỷ đồng năm 2023

CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (HNX: GMX) vừa công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.

27/12/2022

GMX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/11/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GMX của CTCP Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 09/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân, Khu phố Suối Nhum, Phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào các ngày làm việc trong tuần (trừ Thứ Bảy, CN và ngày lễ) bắt đầu từ ngày 09/12/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

04/11/2022

GMX: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

02/11/2022

GMX: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022.

28/10/2022

GMX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/10/2022

GMX: Báo cáo tài chính quý 3/2022

19/10/2022

GMX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/08/2022

GMX: (GMX) Nhận được Kết luận kiểm tra thuế cho niên độ 2016. 2017 tại đơn vị của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

16/08/2022

GMX: (GMX) CBTT Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh bán niên năm 2022 trên 10% so với cùng kỳ năm 2021

15/08/2022

GMX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/07/2022

GMX: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

GMX: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

GMX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/06/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 850 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GMX của CTCP Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 850 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân, Khu phố Suối Nhum, Phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào các ngày làm việc trong tuần (trừ Thứ Bảy, CN và ngày lễ) bắt đầu từ ngày 30/06/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.