Tin tức & sự kiện

26/01/2024

BCTC Quý 4/2023 GTS - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 14,67% so với cùng kỳ, lãi 13,56 tỷ đồng.

25/10/2023

BCTC Quý 3/2023 GTS - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 3,17 tỷ đồng, giảm 60,68% so với cùng kỳ.

18/09/2023

GTS: Thay đổi nhân sự

11/09/2023

DA Đường vành đai 3 TP.HCM 75.000 tỷ: Danh sách DN xây dựng đang "chia bánh" tại 4 gói thầu trị giá 8.000 tỷ, có 3 công ty trên sàn chứng khoán

28/08/2023

Tổng khoản phải thu của các doanh nghiệp xây dựng đi lùi sau 6 tháng đầu năm

Khi thi công, các nhà thầu xây dựng thường đối mặt với rủi ro thâm hụt dòng tiền do các khoản phải thu chuyển thành nợ xấu. Do đó, việc kiểm soát các khoản phải thu đối với doanh nghiệp xây dựng là hết sức quan trọng.

16/08/2023

GTS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Văn phòng Công ty

16/08/2023

GTS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

16/08/2023

GTS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

26/07/2023

GTS: Báo cáo tài chính quý 2/ 2023 của Văn phòng Công ty

26/07/2023

GTS: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

26/07/2023

GTS: Báo cáo tài chính quý 2/2023

26/07/2023

BCTC Quý 2/2023 GTS - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 64,13% so với cùng kỳ, lãi 9,31 tỷ đồng.

17/07/2023

GTS: Ký kết giữa Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn và Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông

07/07/2023

GTS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

07/07/2023

GTS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/06/2023

GTS: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

25/05/2023

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GTS của CTCP Công trình Giao thông Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 4,0%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 03/07/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài vụ Kế toán thống kê Công ty cổ phần Công Trình Giao Thông Sài Gòn vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 03/07/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân khi đến làm thủ tục.còn lại năm 2022

24/05/2023

GTS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

24/05/2023

GTS: Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

19/05/2023

GTS: Nghị quyết Hội đồng quản trị