Tin tức & sự kiện

16/09/2022

GTS: Điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

22/08/2022

GTS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/08/2022

GTS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

22/08/2022

GTS: Báo cáo tài chính văn phòng bán niên năm 2022

03/08/2022

GTS: Công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán

30/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 790 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GTS của CTCP Công trình Giao thông Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 7,9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 790 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 01/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài vụ Kế toán thống kê Công ty cổ phần Công Trình Giao Thông Sài Gòn vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 01/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân khi đến làm thủ tục.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

23/05/2022

GTS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

20/05/2022

GTS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/05/2022

GTS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/04/2022

GTS: Báo cáo tài chính quý 1/2022

28/04/2022

GTS: Báo cáo tài chính văn phòng quý 1/ 2022

28/04/2022

GTS: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

25/03/2022

GTS: Báo cáo thường niên 2021

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GTS của CTCP Công trình Giao thông Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 26/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Thiên Hồng ARC EN CIEL, số 52-56 Tản Đà, P.10, Quận 5, TP.HCM.
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/03/2022

GTS: Điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán GTS

14/03/2022

GTS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/03/2022

GTS: Báo cáo tài chính văn phòng năm 2021

14/03/2022

GTS: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

14/03/2022

GTS: Báo cáo tài chính năm 2021