Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 GTS - Lợi nhuận tăng 2,23% trong 2022.

09/01/2023

GTS: Thay đổi nhân sự

06/01/2023

GTS: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

16/12/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GTS của CTCP Công trình Giao thông Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 4,0%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 18/01/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài vụ Kế toán thống kê Công ty cổ phần Công Trình Giao Thông Sài Gòn vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 18/01/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân khi đến làm thủ tục. đợt 1 năm 2022

09/12/2022

GTS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

08/12/2022

GTS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/12/2022

GTS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/10/2022

GTS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

25/10/2022

GTS: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

25/10/2022

GTS: Báo cáo tài chính văn phòng Quý 03/2022

16/09/2022

GTS: Điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

22/08/2022

GTS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/08/2022

GTS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

22/08/2022

GTS: Báo cáo tài chính văn phòng bán niên năm 2022

02/08/2022

GTS: Công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán

01/08/2022

GTS: Báo cáo tài chính văn phòng Quý 2/ 2022

01/08/2022

GTS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/08/2022

GTS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

01/08/2022

GTS: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)