Tin tức & sự kiện

19/01/2023

BCTC 4/2022 HAD - Một năm tăng trưởng đột phá.

19/01/2023

HAD: Báo cáo tài chính quý 4/2022

17/10/2022

Hé lộ kết quả kinh doanh quý 3: Doanh nghiệp thép kém lạc quan

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2022 bắt đầu được công bố, trong đó, nhiều doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng khả quan và sớm “cán đích” kế hoạch lợi nhuận năm, tuy nhiên một số doanh nghiệp báo lãi giảm, thậm chí báo lỗ, điển hình là các doanh nghiệp ngành thép.

14/10/2022

Habeco Hải Dương báo lãi sau thuế quý 3 tăng 95%

Theo BCTC quý 3/2022, CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương (Habeco Hải Dương, HNX: HAD) báo lãi sau thuế hơn 5.5 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng đầu năm, lãi sau thuế của HAD gấp 3.3 lần cùng kỳ, lên gần 10.4 tỷ đồng.

13/10/2022

HAD: Báo cáo tài chính quý 3/2022

26/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAD của CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương, phố Quán Thánh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

18/08/2022

HAD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

17/08/2022

HAD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

12/08/2022

HAD: Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

25/07/2022

HAD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

HAD: Báo cáo tài chính quý 2/2022

11/07/2022

HAD: Ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán năm 2022

27/04/2022

HAD: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Thanh giữ chức Chủ tịch HĐQT thay Ông Trần Văn Trung

26/04/2022

HAD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

HAD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/04/2022

HAD: Đơn từ nhiệm TV HĐQT, BKS

20/04/2022

HAD: Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

14/04/2022

HAD: Báo cáo tài chính quý 1/2022

08/04/2022

HAD: Báo cáo thường niên 2021

05/04/2022

HAD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông