DNSE Detail Stock HAD

HNX: CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương

Sản xuất bia

logo

HAD

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

60.00 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

6.38 tỷ

Doanh thu

169 tỷ

9.45%

1,594.30

0

0.20

0%

8.36%

5.08%

22.04%

0%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

55%

AFC Vietnam Fund Ltd

3.38%

Khác

41.62%

Tin tức & Sự kiện