Tin tức & sự kiện

30/01/2024

BCTC Quý 4/2023 HAF - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,1 lần so với cùng kỳ, đạt 0,25 tỷ đồng.

05/12/2023

Chứng khoán Phố Wall muốn mua mã MGG sau khi vừa bán HAF

05/11/2023

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Nhiều mã giảm sâu, một cổ phiếu "bay hơi" 53% chỉ sau một tuần

27/10/2023

BCTC Quý 3/2023 HAF - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 9,29 tỷ đồng

12/10/2023

HAF: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

06/10/2023

HAF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/09/2023

HAF: Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

11/09/2023

HAF: Thay đổi nhân sự

08/09/2023

HAF: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính bán niên 2023

30/08/2023

HAF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/08/2023

HAF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

17/08/2023

HAF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

16/08/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAF của CTCP Thực phẩm Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến quý III/2023. Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tới cổ đông
          - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông để thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Nội dung cụ thể sẽ được gửi tới cổ đông trong tài liệu gửi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
          - Địa điểm thực hiện: Số 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

15/08/2023

HAF: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

11/08/2023

HAF: Thay đổi nhân sự

07/08/2023

HAF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/07/2023

HAF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

31/07/2023

HAF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/07/2023

HAF: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

26/07/2023

BCTC Quý 2/2023 HAF - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 9,01 tỷ đồng