Tin tức & sự kiện

08/09/2022

HAP: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu chào bán

28/07/2022

HAP: Lãi ròng quý 2 tăng 72%, chi 148 tỷ đồng mua trái phiếu doanh nghiệp

CTCP Tập đoàn Hapaco (HOSE: HAP) vừa công bố BCTC quý 2/2022 với doanh thu thuần đạt hơn 167 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 12.65 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ.

27/07/2022

HAP: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

17/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 400 đồng/CP

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho CĐHH của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO như sau:

08/06/2022

HAP: Nghị quyết HĐQT về việc thôi kiêm nhiệm Thư ký HĐQT và bổ nhiệm Thư ký công ty

27/05/2022

HAP: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho CĐHH

21/05/2022

HAP: Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

18/05/2022

HAP: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký HĐQT

18/05/2022

HAP: Thông báo giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

17/05/2022

HAP: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

17/05/2022

HAP: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

17/05/2022

HAP: Đính chính Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

21/04/2022

HAP: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

21/04/2022

HAP: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

21/04/2022

Giao dịch bổ sung - 48,512,119 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (mã CK: HAP) như sau:


21/04/2022

HAP: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

21/04/2022

HAP: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

16/04/2022

HAP: Báo cáo thường niên năm 2021

15/04/2022

HAP: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

08/04/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 55,471,151 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (mã CK: HAP) được thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán với nội dung như sau: