Tin tức & sự kiện

19/01/2023

HAT: Báo cáo tài chính quý 4/2022

28/12/2022

HAT: Thay đổi nhân sự

21/10/2022

HAT: Báo cáo tài chính quý 3/2022

16/08/2022

HAT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/07/2022

HAT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

HAT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

13/07/2022

HAT: CBTT KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

13/07/2022

HAT: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán

30/06/2022

HAT: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Minh đảm nhận chức vụ Giám Đốc Công ty từ 01/07/2022

14/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAT của CTCP Thương mại Bia Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: Ngày 15/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

25/05/2022

HAT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

20/05/2022

HAT: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức bằng tiền năm 2021

20/05/2022

HAT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền năm 2021

20/05/2022

HAT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/04/2022

HAT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

HAT: Báo cáo tài chính quý 1/2022

11/04/2022

HAT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

HAT: Báo cáo thường niên 2021

28/03/2022

HAT: Giải trình chênh lệch LNST BCTC đã kiểm toán năm 2021

28/03/2022

HAT: Báo cáo tài chính năm 2021