Tin tức & sự kiện

19/01/2024

BCTC Quý 4/2023 HAT - Lợi nhuận quý 4 gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 7,64 tỷ đồng.

26/10/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 4000 đồng/CP

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 4000 đồng/CP

23/10/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 23 - 27/10

21/10/2023

3 doanh nghiệp chốt lịch trả cổ tức tỷ lệ từ 40% bằng tiền tuần 23-27/10

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 HAT - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 4,7 tỷ đồng, giảm 52,95% so với cùng kỳ.

17/10/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 17/10

16/10/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 17/10

13/10/2023

Lãi lớn, một doanh nghiệp ngành bia trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 40%

12/10/2023

HAT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/08/2023

HAT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

04/08/2023

HAT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

03/08/2023

HAT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/07/2023

HAT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/07/2023

HAT: Báo cáo tài chính quý 2/2023

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 HAT - Lợi nhuận Quý 2 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 11,4 tỷ đồng.

14/07/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAT của CTCP Thương mại Bia Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 23/08/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Phòng họp Công ty – 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua ký kết hợp đồng với Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO là người có liên quan của cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
+ Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.