DNSE Detail Stock HAT

HNX: CTCP Thương mại Bia Hà Nội

Phân phối bia, rượu, thức uống có cồn

logo

HAT

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

144 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

24.79 tỷ

Doanh thu

1,236 tỷ

100.00%

8,225.58

0

0.18

-94.84%

41.49%

13.91%

7.46%

0%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

60%

CTCP Giải pháp Công nghệ Ulatech

6.23%

AFC Vietnam Fund Ltd

2.77%

Khác

31.00%

Tin tức & Sự kiện