Tin tức & sự kiện

17/01/2024

BCTC Quý 4/2023 HC3 - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 10,5 tỷ đồng, giảm 25,14% so với cùng kỳ.

04/01/2024

Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền 1000 đồng/CP

Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền 1000 đồng/CP

31/12/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 1-5/1

21/10/2023

BCTC Quý 3/2023 HC3 - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 24,98% so với cùng kỳ, lãi 12,3 tỷ đồng.

22/08/2023

Tồn kho doanh nghiệp bất động sản còn bao nhiêu?

Tổng giá trị hàng tồn kho của các doanh nghiệp bất động sản tiếp tục giảm trong quý 2 và tính đến cuối tháng 6/2023, giá trị này giảm hơn 3% so với đầu năm, về gần 440 ngàn tỷ đồng, theo thống kê từ VietstockFinance.

14/08/2023

HC3: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

14/08/2023

HC3: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

01/08/2023

HC3: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

20/07/2023

HC3: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

20/07/2023

HC3: Báo cáo tài chính quý 2/2023

20/07/2023

BCTC Quý 2/2023 HC3 - Lợi nhuận Quý 2 gấp 65 lần so với cùng kỳ, đạt 20,54 tỷ đồng.

27/06/2023

HC3: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

27/06/2023

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền 1000 đồng/CP

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền 1000 đồng/CP

15/06/2023

HC3 sắp chi hơn 20 tỷ đồng trả cổ tức đợt 2/2022

CTCP Xây dựng Số 3 Hải Phòng (UPCoM: HC3) thông báo chốt quyền trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/06.

15/06/2023

HC3: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

14/06/2023

HC3: Báo cáo công khai các lợi ích liên quan của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

09/06/2023

HC3: Thay đổi nhân sự

09/06/2023

HC3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/06/2023

HC3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/06/2023

HC3: Thay đổi nhân sự