Tin tức & sự kiện

14/09/2022

HC3: Thay đổi nhân sự

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

15/08/2022

HC3: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

12/08/2022

HC3: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

HC3: Thay đổi nhân sự

27/07/2022

HC3: Báo cáo tài chính quý 2/2022

26/07/2022

HC3: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

22/06/2022

HC3: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022 với công ty TNHH kiểm toán An Việt

16/06/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HC3 của CTCP Xây dựng số 3 Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 05/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán - Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng - Tầng 3, tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 05/07/2022 (khi đến nhận cổ tức đề nghị người sở hữu mang theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân) hoặc trả vào tài khoản theo đề nghị của người sở hữu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

03/06/2022

HC3: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

27/05/2022

HC3: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/05/2022

HC3: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2021

12/05/2022

HC3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

HC3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/04/2022

HC3: Báo cáo tài chính quý 1/2022

19/04/2022

HC3: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

07/04/2022

HC3: Báo cáo thường niên 2021

07/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HC3 của CTCP Xây dựng số 3 Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến vào ngày 10/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: tại Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng – Tầng 13, tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
          - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

28/03/2022

HC3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/03/2022

HC3: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)