Tin tức & sự kiện

21/01/2024

BCTC Quý 4/2023 HDW - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 11,23 tỷ đồng, giảm 16,07% so với cùng kỳ.

20/10/2023

BCTC Quý 3/2023 HDW - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 17,35 tỷ đồng, giảm 7,93% so với cùng kỳ.

10/10/2023

HDW: Nguyễn Bá Quyết - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 54,600 CP

02/10/2023

HDW: Nguyễn Bá Quyết - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 60,000 CP

14/08/2023

HDW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

11/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 780 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HDW của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 7,8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 780 đồng).
          - Thời gian thực hiện: Ngày 25/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương – Số 10, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/09/2023 khi đến xuất trình chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, Giấy ủy quyền có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận).
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Quý Cổ đông đăng ký chuyển khoản (hoặc thay đổi thông tin đã đăng ký), xin vui lòng gửi trước ngày 25/09/2023 tại phòng Tài chính Kế toán.
Mẫu Giấy đăng ký thanh toán cổ tức 2023 bằng hình thức chuyển khoản và Giấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2023 của Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương được đăng trên website: www.hdwaco.com.vn
Riêng cổ tức của cổ đông nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

11/08/2023

HDW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

04/08/2023

HDW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/08/2023

HDW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 HDW - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 5,62 tỷ đồng, giảm 38,8% so với cùng kỳ.

21/07/2023

HDW: Báo cáo tài chính quý 2/2023

20/07/2023

HDW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

06/06/2023

HDW: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

08/05/2023

BCTC 1/2023 HDW - Lợi nhuận quý I lai 10,38 tỷ đồng tăng 9,91% so với cùng kỳ.

05/05/2023

HDW: Thay đổi nhân sự

05/05/2023

HDW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

10/04/2023

HDW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/03/2023

HDW: Báo cáo thường niên 2022

14/03/2023

BCTC 2022 HDW - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 53 tỷ đồng, tăng 1,86% so với cùng kỳ.

10/03/2023

HDW: Báo cáo tài chính năm 2022