DNSE Detail Stock HDW
HDW

HADUWACO

UPCOM: CTCP Kinh doanh Nước sạch Hải Dương

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

02/02/2023

CẬP NHẬT

02/02/2023

Tổng quan

CTCP Kinh doanh Nước sạch Hải Dương hoạt động trong lĩnh vực:

- Khai thác, xử lý và kinh doanh nước sạch
- Sản xuất, kinh doanh nước uống tinh khiết
- Xây dựng các công trình cấp thoát nước, công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
- Thoát nước và xử lý nước thải
- Lắp đặt hệ thống đường ống cấp, thoát nước...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của HADUWACO

Giá hiện tại

1,660

0

0

-

0.09

-

1,002

0.07%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

30/01/2023

BCTC 4/2022 HDW - Lợi nhuận tăng 1,81% trong năm 2022.

17/01/2023

HDW: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

20/10/2022

HDW: Báo cáo tài chính quý 3/2022

19/09/2022

Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 232.09 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HDW của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10,0209%/cổ phiếu (100 cổ phiếu được nhận 100.209 đồng). Việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 và chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối các năm 2018, 2019, 2020 đảm bảo nguyên tắc làm tròn xuống tổng số tiền cổ tức mỗi cổ đông được nhận. Số tiền cổ tức mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị đồng. Trong đó:
-Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021: 7,7%/cổ phiếu
-Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối các năm 2018, 2019, 2020: 2,3209%/CP
          - Thời gian thực hiện: Ngày 30/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương – Số 10, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/09/2022 khi đến xuất trình chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, Giấy ủy quyền có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận).
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Quý Cổ đông đăng ký chuyển khoản (hoặc thay đổi thông tin đã đăng ký), xin vui lòng gửi trước ngày 30/09/2022 tại phòng Tài chính Kế toán.
Mẫu Giấy đăng ký thanh toán cổ tức 2022 bằng hình thức chuyển khoản và Giấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương được đăng trên website: www.hdwaco.com.vn
Riêng cổ tức của cổ đông nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

19/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 770 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HDW của CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10,0209%/cổ phiếu (100 cổ phiếu được nhận 100.209 đồng). Việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 và chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối các năm 2018, 2019, 2020 đảm bảo nguyên tắc làm tròn xuống tổng số tiền cổ tức mỗi cổ đông được nhận. Số tiền cổ tức mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị đồng. Trong đó:
-Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021: 7,7%/cổ phiếu
-Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối các năm 2018, 2019, 2020: 2,3209%/CP
          - Thời gian thực hiện: Ngày 30/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương – Số 10, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/09/2022 khi đến xuất trình chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, Giấy ủy quyền có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận).
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Quý Cổ đông đăng ký chuyển khoản (hoặc thay đổi thông tin đã đăng ký), xin vui lòng gửi trước ngày 30/09/2022 tại phòng Tài chính Kế toán.
Mẫu Giấy đăng ký thanh toán cổ tức 2022 bằng hình thức chuyển khoản và Giấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương được đăng trên website: www.hdwaco.com.vn
Riêng cổ tức của cổ đông nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

08/09/2022

HDW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Vũ Mạnh Dũng

Tổng giám đốc

Phạm Minh Cường

CTCP Kinh doanh Nước sạch Hải Dương hoạt động trong lĩnh vực:

- Khai thác, xử lý và kinh doanh nước sạch
- Sản xuất, kinh doanh nước uống tinh khiết
- Xây dựng các công trình cấp thoát nước, công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
- Thoát nước và xử lý nước thải
- Lắp đặt hệ thống đường ống cấp, thoát nước...

Lịch sử phát triển:

- Năm 1936: Tiền thân là Nhà máy Nước Hải Dương được xây dựng.

- Năm 1992: Chuyển thành Công ty Cấp nước Hải Hưng theo Quyết định số 1400/QĐ-UB của UBND Tỉnh Hải Dương.

- Năm 1997: Đổi tên thành Công ty Cấp nước Hải Dương.

- Năm 2005: Đổi thành Công ty TNHH MTV Kinh doanh Nước sạch Hải Dương.

- Ngày 31/03/2017: Chính thức chuyển đổi và hoạt động dưới hình thức CTCP với tên gọi là CTCP Kinh doanh Nước sạch Hải Dương.

- Ngày 03/11/2017: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 10,500 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

19.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của HDW dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 19.0 năm)


Ban giám đốc

22.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của HDW dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 22.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 72.23% công ty.