Tin tức & sự kiện

28/01/2024

Lộ diện doanh nghiệp trúng gói thầu hơn 171 tỷ đồng ở Quảng Nam

31/10/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 31/10

17/10/2023

Giao dịch lớn cổ phiếu GND, MML, HPM, HEC, LTC, CKG, CAP, HLS, EVF

11/10/2023

HEC: Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT - đã mua 380,860 CP

11/10/2023

HEC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Ngọc Duy

28/09/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 28/9/2023

27/09/2023

HEC: Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 380,860 CP

27/09/2023

HEC: Phạm Minh Trí - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 70,000 CP

23/08/2023

HEC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

11/08/2023

HEC: Thay đổi nhân sự

28/07/2023

HEC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/07/2023

HEC: Báo cáo tình hình sử dụng vốn

29/06/2023

HEC: Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT - đã mua 464,410 CP

29/06/2023

HEC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Ngọc Duy

10/06/2023

Giao dịch bổ sung - 1,590,000 CP

25/05/2023

HEC: Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 464,410 CP

18/05/2023

HEC: Biên bản kiểm phiếu bổ sung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022

17/05/2023

Giao dịch bổ sung - 210,000 CP

09/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 4,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HEC của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/05/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Tư Vấn Xây dựng Thủy Lợi II. Để hạn chế tiếp xúc nơi đông người Công ty thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản bắt đầu từ ngày thanh toán cổ tức 29/05/2023
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

08/05/2023

HEC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt