Tin tức & sự kiện

31/01/2023

HEC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

26/12/2022

HEC: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 với Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

10/11/2022

HEC: Ngày 25/08/2023, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

31/10/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,800,000 CP

27/10/2022

HEC: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 1,800,000 cổ phiếu

13/10/2022

HEC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/10/2022

HEC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

30/09/2022

HEC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

27/09/2022

HEC: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đăng ký thay đổi lần 1 ngày 22 tháng 9 năm 2022.

22/09/2022

HEC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/09/2022

HEC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

21/09/2022

HEC: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

20/09/2022

HEC: Báo cáo giao dịch mua cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Ngọc Duy trong đợt chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư

20/09/2022

HEC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Phạm Thị Thanh Hương

19/09/2022

HEC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/09/2022

HEC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan:ông Lê Văn Quốc . bà Ngô Thu Hương, ông Nguyễn Duy Hiểu, ông Phạm Minh Trí

31/08/2022

HEC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ :ông Lê Văn Quốc . bà Ngô Thu Hương, ông Nguyễn Duy Hiểu, ông Phạm Minh Trí trong đợt chào bán riêng lẻ

31/08/2022

HEC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ :ông Lê Văn Quốc . bà Ngô Thu Hương, ông Nguyễn Duy Hiểu, ông Phạm Minh Trí trong đợt chào bán riêng lẻ

26/08/2022

HEC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Ngô Thu Hà.

26/08/2022

HEC: Nghị quyết Hội đồng quản trị