DNSE Detail Stock HEC
HEC

XD Thủy Lợi II

UPCOM: CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

05/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

05/02/2024

Tổng quan

CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II hoạt động trong lĩnh vực:

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
- Tư vấn đầu tư xây dựng, kinh doanh khu du lịch sinh thái (không hoạt động tại trụ sở)
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Nuôi trồng thủy sản nội địa
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của XD Thủy Lợi II

Giá hiện tại

7,322

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Bùi Hữu Quỳnh

Tổng giám đốc

Lê Văn Quốc

Website

CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II hoạt động trong lĩnh vực:

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
- Tư vấn đầu tư xây dựng, kinh doanh khu du lịch sinh thái (không hoạt động tại trụ sở)
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Nuôi trồng thủy sản nội địa

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân của công ty là Viện khảo sát thiết kế Thủy lợi - Thủy điện Hà Nội thuộc Bộ Thủy lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) được thành lập từ năm 1956.
- Năm 1975: Thành lập làm 02 Đoàn Khảo sát thiết kế phục vụ công tác thủy lợi trên địa bàn các tỉnh phía Nam: Đoàn thiết kế Thủy lợi Nam bộ (10/1975) và đoàn khảo sát Đông Nam Bộ (03/1977)
- 09/1982: Đoàn Thiết kế thủy lợi Nam Bộ và Đoàn Khảo sát Đông Nam Bộ được sáp nhập lại và mang tên là: Phân viện Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ theo quyết định số 605 QĐ/TCCB ngày 11/09/1982 của Bộ
- 03-1985: đổi tên thành XN Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ theo QĐ số 161 QĐ/TCCB ngây 19/03/1985 của Bộ
- 03/1989: đổi tên thành Viện Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ theo quyết định số 573 QĐ/TCCB ngày 30/03/1989 của Bộ
- 02/1993: đổi tên thành CT Khảo sát Thiết kế Thủy lợi II theo QĐ 67 QĐ/TCCB ngày 20/02/1993 của Bộ
- 09/1995: đổi tên thành Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II theo quyết định số 80 QĐ/TCCB ngày 06/09/1995 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Ngày 05/10/2004, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chính thức ra quyết định số 3393 QĐ/BNN-TCCB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II thành Công ty Cổ phần
- Ngày 29/12/2004, CT chính thức đi vào hoạt động theo cơ chế CTCP với VĐL 15 tỷ đồng
- Ngày 21/12/2016, giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 20.800đ/cp.

Thành viên Hội đồng quản trị

2.7 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của HEC mới (nhiệm kỳ trung bình 2.7 năm)


Ban giám đốc

2.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của HEC mới (nhiệm kỳ trung bình 2.5 năm)

Cổ đông lớn

Top 5 cổ đông lớn sở hữu 62.06% công ty.