HEC logo
HEC UPCoM

HECII - CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II

Xây dựng công trình khác

Giá gần nhất của HEC

58,00 0,00 (0,00%)08:04:42, 29/10/2021
Giá 52T
39,10 - 82,55
KLTB 52T
27
KLGD
0

Chỉ số cơ bản của HEC

EPS (năm gần nhất)
11.042
0,00
P/B
0,00
Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu
4.000
Tỷ suất cổ tức
%
Vốn hóa (tỷ đồng)
0
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài
0,35%

Lịch sự kiện của HEC

04/06/2021
HEC:Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 4,000 đồng/CP
20/04/2021
HEC:Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

 • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
 • Đầu tư thông minh với Entrade X
 • Không thu phí duy trì tài khoản
 • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút

Thông tin doanh nghiệp mã HEC

 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Tư vấn đầu tư xây dựng, kinh doanh khu du lịch sinh thái (không hoạt động tại trụ sở)
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Nuôi trồng thủy sản nội địa

Thông tin thêm

 • Tiền thân của công ty là Viện khảo sát thiết kế Thủy lợi - Thủy điện Hà Nội thuộc Bộ Thủy lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) được thành lập từ năm 1956.
 • Năm 1975: Thành lập làm 02 Đoàn Khảo sát thiết kế phục vụ công tác thủy lợi trên địa bàn các tỉnh phía Nam: Đoàn thiết kế Thủy lợi Nam bộ (10/1975) và đoàn khảo sát Đông Nam Bộ (03/1977)
 • 09/1982: Đoàn Thiết kế thủy lợi Nam Bộ và Đoàn Khảo sát Đông Nam Bộ được sáp nhập lại và mang tên là: Phân viện Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ theo quyết định số 605 QĐ/TCCB ngày 11/09/1982 của Bộ
 • 03-1985: đổi tên thành XN Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ theo QĐ số 161 QĐ/TCCB ngây 19/03/1985 của Bộ
 • 03/1989: đổi tên thành Viện Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Nam Bộ theo quyết định số 573 QĐ/TCCB ngày 30/03/1989 của Bộ
 • 02/1993: đổi tên thành CT Khảo sát Thiết kế Thủy lợi II theo QĐ 67 QĐ/TCCB ngày 20/02/1993 của Bộ
 • 09/1995: đổi tên thành Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II theo quyết định số 80 QĐ/TCCB ngày 06/09/1995 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 • Ngày 05/10/2004, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chính thức ra quyết định số 3393 QĐ/BNN-TCCB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II thành Công ty Cổ phần
 • Ngày 29/12/2004, CT chính thức đi vào hoạt động theo cơ chế CTCP với VĐL 15 tỷ đồng
 • Ngày 21/12/2016, giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 20.800đ/cp.

Thông tin liên lạc

Địa chỉ
Số 169 Trần Quốc Thảo - P. 9 - Q. 3 - Tp. HCM
Điện thoại
(84.28) 3931 6753
Fax
(84.28) 3931 6958
Email
hec2@hcm.vnn.vn
Website
Loại hình công ty
Công ty cổ phần
Giấy phép thành lập
80
Giấy phép Kinh Doanh
0300566614
Mã số thuế
0300566614