Tin tức & sự kiện

03/08/2022

HEJ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/07/2022

HEJ: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

22/07/2022

HEJ: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh doanh nghiệp (lần thứ 7)

07/07/2022

HEJ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/07/2022

HEJ: Bổ nhiệm Ông Võ Văn Lung đảm nhận vị trí người được ủy quyền công bố thông tin thay cho Ông Lý Thái Hải từ 29/06/2022

29/06/2022

HEJ: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức - mã chứng khoán HEJ

29/06/2022

HEJ: Bổ nhiệm Bà Phạm Thúy Quỳnh là người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT thay thế cho Bà Trần Thị Phương Hảo

29/06/2022

HEJ: Trả cổ tức năm 2020

29/06/2022

HEJ: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức - mã chứng khoán HEJ

28/06/2022

HEJ: Ông Nguyễn Duy Thoan được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc từ 01/07/2022

24/06/2022

Một doanh nghiệp bất ngờ lùi thời hạn trả cổ tức thêm... 1 năm

Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) vừa thông báo về việc điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (UPCoM: HEJ).

14/06/2022

HEJ: Điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán HEJ

14/06/2022

HEJ: Nghị quyết HĐQT Về việc đầu tư mua lại cổ phần chi phối của CTCP Khoáng nóng Thanh Thủy

13/06/2022

HEJ: Công văn xin lùi thời gian xin lùi thời gian chi trả cổ tức năm 2020 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP

10/06/2022

HEJ: Thay đổi nhân sự

09/06/2022

HEJ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/06/2022

HEJ: Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP

06/06/2022

HEJ: Thông báo thay đổi nhân sự

06/06/2022

HEJ: Nghị Quyết của HĐQT về bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự Tổng Giám Đốc và người chịu trách nhiệm CBTT

25/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HEJ của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP, số 2, ngõ 92, phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông