Tin tức & sự kiện

01/02/2023

HEJ: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

03/01/2023

HEJ: Thay đổi nhân sự

03/01/2023

HEJ: Công văn về việc đề nghị dừng xem xét và rút hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của HEJ

15/12/2022

HEJ: Thay đổi nhân sự

08/11/2022

HEJ: Nguyễn Hoàng Linh - Ủy viên HĐQT - đã bán 180,000 CP

01/11/2022

HEJ: Nguyễn Hoàng Linh - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 180,000 CP

01/11/2022

HEJ: Nguyễn Hoàng Linh - Ủy viên HĐQT - đã bán 535,000 CP

18/10/2022

HEJ: Nguyễn Hoàng Linh - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 715,000 CP

02/08/2022

HEJ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/08/2022

HEJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/08/2022

HEJ: Bổ nhiệm Ông Lê Nho Thịnh giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc - Ông Đỗ Ngọc Cương giữ chức Phó TGĐ phụ trách khối khảo sát

25/07/2022

HEJ: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

22/07/2022

HEJ: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh doanh nghiệp (lần thứ 7)

07/07/2022

HEJ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/07/2022

HEJ: Bổ nhiệm Ông Võ Văn Lung đảm nhận vị trí người được ủy quyền công bố thông tin thay cho Ông Lý Thái Hải từ 29/06/2022

29/06/2022

HEJ: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức - mã chứng khoán HEJ

29/06/2022

HEJ: Bổ nhiệm Bà Phạm Thúy Quỳnh là người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT thay thế cho Bà Trần Thị Phương Hảo

29/06/2022

HEJ: Trả cổ tức năm 2020

29/06/2022

HEJ: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức - mã chứng khoán HEJ

28/06/2022

HEJ: Ông Nguyễn Duy Thoan được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc từ 01/07/2022