DNSE Detail Stock HEJ
HEJ

XD Thủy Lợi VN

UPCOM: Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

24/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

24/02/2024

Tổng quan

Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP hoạt động trong lĩnh vực:

- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn có liên quan
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác; hoạt động giáo dục khác
- Kinh doanh bất động sản; dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- In ấn...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của XD Thủy Lợi VN

Giá hiện tại

856

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Mạnh Hải

Tổng giám đốc

Vũ Văn Chinh

Website

Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP hoạt động trong lĩnh vực:

- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn có liên quan
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác; hoạt động giáo dục khác
- Kinh doanh bất động sản; dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- In ấn...

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân của TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP là Phòng thiết kế đo đạc được thành lập ngày 06/04/1955 theo Nghị định số 507-TTg của Hội đồng Chính phủ
- Ngày 20/02/1993, Công ty Khảo sát Thiết kế Thủy lợi 1 được thành lập
- Ngày 06/09/1995, đổi tên thành Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi I
- Ngày 19/06/2007, đổi tên thành Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam
- Ngày 15/10/2007, thực hiện CP hóa theo quyết định số 3075/QĐ-BNN-ĐMDN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với tên gọi là TCT CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam
- Ngày 09/06/2008, đổi tên thành TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP
- Ngày 14/07/2017, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 14.000 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

1.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của HEJ mới (nhiệm kỳ trung bình 1.0 năm)


Ban giám đốc

1.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của HEJ mới (nhiệm kỳ trung bình 1.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 32.75% công ty.