Tin tức & sự kiện

25/01/2024

BCTC Quý 4/2023 HEV - Doanh nghiệp lỗ 1,76 tỷ đồng.

25/10/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 25/10

20/10/2023

BCTC Quý 3/2023 HEV - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 0,26 tỷ đồng

17/08/2023

HEV: Thông báo về việc bổ sung cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

15/08/2023

HEV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

28/07/2023

HEV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

25/07/2023

HEV: Báo cáo tài chính quý 2/2023

19/07/2023

BCTC Quý 2/2023 HEV - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 0,23 tỷ đồng

28/06/2023

HEV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/06/2023

HEV: Công bố thông tin về Hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023

09/05/2023

HEV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/04/2023

HEV: Thay đổi nhân sự

28/04/2023

HEV: CBTT: Điều lệ tổ chức và hoạt đông Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty (bản thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2023)

26/04/2023

HEV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 1/2023 HEV ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 0,08 tỷ đồng quý I.

20/04/2023

HEV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/04/2023

HEV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/04/2023

HEV: Báo cáo tài chính quý 1/2023