Tin tức & sự kiện

19/01/2023

HEV: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

12/01/2023

Elon Musk đang rất nể sợ nhân vật người Trung Quốc này vì đã cho xe điện Tesla ‘ngửi khói’ suốt năm 2022

Trong tháng 1 năm 2023, tỉ phú xe điện Trung Quốc Vương Truyền Phúc (Wang Chuanfu) đã có bài phát biểu về tình hình kinh doanh của hãng xe BYD. Theo phương trang Teslamag.de của Đức, pin LFP của BYD hiện đang được đưa vào dây chuyền sản xuất mẫu xe Model Y tại nhà máy của Tesla ở Berlin. Mẩu quảng cáo ưu đãi gần 10.000 NDT (gần 34 triệu VNĐ) ‘gây xôn xao’ gần đây của Tesla tại Trung Quốc Tại thị trường Trung Quốc, vào ngày 2/1/2023, Tesla tung ra nhiều ưu đãi năm mới.

03/01/2023

HEV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/10/2022

HEV: Báo cáo tài chính quý 3/2022

19/08/2022

HEV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/07/2022

HEV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

HEV: Báo cáo tài chính quý 2/2022

28/06/2022

HEV: Công bố thông tin về Hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022

27/06/2022

HEV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/04/2022

HEV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/04/2022

HEV: Báo cáo thường niên 2021

20/04/2022

HEV: Báo cáo tài chính quý 1/2022

08/04/2022

HEV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/04/2022

HEV: Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2022-2026)

07/04/2022

HEV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/03/2022

HEV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/03/2022

HEV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/03/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HEV của Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 05/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – Số 187B Giảng Võ – Đống Đa – Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu năm 2022;
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt đông năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Sửa đổi Điều lệ Công ty;
+ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
          - Nội dung họp: + Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V năm 2022-2026;
+ Các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/03/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tổng hợp Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề - Tầng 2 – 73 Lò Đúc – quận Hai Bà Trưng - Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/03/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

07/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HEV của Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 05/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – Số 187B Giảng Võ – Đống Đa – Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu năm 2022;
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt đông năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Sửa đổi Điều lệ Công ty;
+ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
          - Nội dung họp: + Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V năm 2022-2026;
+ Các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/03/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tổng hợp Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề - Tầng 2 – 73 Lò Đúc – quận Hai Bà Trưng - Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/03/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

21/02/2022

HEV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. trả cổ tức bằng tiền mặt