Tin tức & sự kiện

15/08/2023

HFB: Công bố thông tin giao dịch có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản trên báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2022

08/08/2023

HFB: Nguyễn Quang Huy - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 22,600 CP

08/08/2023

HFB: Lê Hữu Châu - Tổng Giám đốc - đã mua 92,800 CP

08/08/2023

HFB: Phạm Ngọc Thành - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 92,800 CP

31/07/2023

HFB: Lê Hữu Châu - Tổng Giám đốc - đăng ký mua 92,800 CP

31/07/2023

HFB: Phạm Ngọc Thành - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 92,800 CP

31/07/2023

HFB: Nguyễn Quang Huy - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 22,600 CP

28/07/2023

HFB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/07/2023

HFB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

14/07/2023

HFB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/05/2023

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 450 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HFB của CTCP Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 4,5%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 450 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ: 451/10 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 08h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 16h30) bắt đầu từ ngày 27/06/2023, khi đến xuất trình chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) bản chính để làm thủ tục.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Công ty sẽ không giải quyết các trường hợp đến nhận cổ tức thay mà chưa được cổ đông ủy quyền theo quy định của pháp luật.đợt 2 năm 2022

25/05/2023

HFB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

18/05/2023

HFB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/05/2023

HFB: Quyết định Hội đồng quản trị

28/04/2023

HFB: Thay đổi nhân sự

28/04/2023

HFB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 HFB - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 9 tỷ đồng.

12/04/2023

HFB: Báo cáo thường niên 2022

06/04/2023

HFB: Công bố thông tin Đơn từ nhiệm

04/04/2023

HFB: Nghị quyết Hội đồng quản trị