Tin tức & sự kiện

17/01/2023

HFB: Thông báo kết quả Kiểm toán Nhà nước

06/01/2023

HFB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/01/2023

HFB: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

29/12/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HFB của CTCP Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/02/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ: 451/10 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 08h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30) bắt đầu từ ngày 28/02/2023, khi đến xuất trình chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) bản chính để làm thủ tục.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Công ty sẽ không giải quyết các trường hợp đến nhận cổ tức thay mà chưa được cổ đông ủy quyền theo quy định của pháp luật. đợt 1 năm 2022

27/12/2022

HFB: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Hoàng Mạnh Hào

02/12/2022

HFB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

30/11/2022

HFB: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

28/11/2022

HFB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/11/2022

HFB: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Huy giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

16/11/2022

HFB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/11/2022

HFB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/10/2022

HFB: Thực hiện hợp đồng thi công có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản công ty

27/09/2022

HFB: Thực hiện hợp đồng thi công có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản công ty

09/08/2022

HFB: Quy chế Công bố thông tin

19/07/2022

HFB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

11/07/2022

HFB: Điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán HFB

28/06/2022

HFB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 850 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HFB của CTCP Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 850 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 08h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 16h30) bắt đầu từ ngày 20/06/2022, khi đến xuất trình chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) bản chính để làm thủ tục. Công ty sẽ không giải quyết các trường hợp đến nhận cổ tức thay mà chưa được cổ đông ủy quyền theo quy định của pháp luật.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

25/05/2022

HFB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

25/05/2022

HFB: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty