Tin tức & sự kiện

23/09/2022

HHP: Nghị quyết HĐQT số 09.22.1/2022 và 09.22.2/2022 ngày 22/09/2022

26/08/2022

HHP: Nghị quyết HĐQT về việc ký kết và thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên có liên quan

24/08/2022

HHP: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

23/08/2022

HHP: Đính chính báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

30/07/2022

HHP: Giải trình BCTC quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

28/07/2022

HHP: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

21/07/2022

HHP: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

23/06/2022

HHP: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

26/05/2022

HHP: Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, bảo lãnh và bảo đảm cấp tín dụng tại NHTMCP Bảo Việt

09/05/2022

HHP: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

28/04/2022

HHP: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2022 so với quý 1/2021

14/04/2022

HHP: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

14/04/2022

HHP: Báo cáo thường niên năm 2021

11/04/2022

Giao dịch bổ sung - 900,000 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (mã CK: HHP) như sau:

04/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (mã CK: HHP) như sau:

30/03/2022

HHP: Giải trình liên quan đến BCTC kiểm toán năm 2021

24/03/2022

HHP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

17/03/2022

HHP: Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

28/01/2022

HHP: Giải trình chênh lệch LNST quý 4/2021 so với cùng kỳ năm trước

28/01/2022

HHP: BCTC quý 4 năm 2021