Tin tức & sự kiện

12/12/2022

HIG: Lê Văn Anh không còn là cổ đông lớn

09/12/2022

HIG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Văn Anh

07/12/2022

HIG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

28/11/2022

HIG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

28/11/2022

HIG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

17/11/2022

HIG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/11/2022

HIG: Báo cáo tài chính quý 2/2022

07/11/2022

HIG: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

25/10/2022

HIG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

10/10/2022

HIG: Tổ chức và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2022

10/10/2022

HIG: Tổ chức và ngày đăng ký cuôi cùng thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2022

29/08/2022

HIG: Lê Hải Đoàn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 498,000 CP

25/08/2022

HIG: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

02/08/2022

HIG: Báo cáo tài chính quý 1/ 2022 của công ty mẹ

02/08/2022

HIG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/08/2022

HIG: Báo cáo tài chính Quý 1 /2022

18/07/2022

HIG: Lê Hải Đoàn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 2,130,000 CP

14/07/2022

HIG: Lê Hải Đoàn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 370,000 CP

24/06/2022

HIG: Điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán HIG

22/06/2022

Tổng Giám đốc HIG liên tục gom cổ phiếu

Sau khi gom thành công 463,500 cp, ông Lê Hải Đoàn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn HIPT (UPCoM: HIG) tiếp tục đăng ký mua 500,000 cp trong đợt giao dịch mới từ 22/06-21/07.