Tin tức & sự kiện

29/08/2022

HIG: Lê Hải Đoàn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 498,000 CP

25/08/2022

HIG: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

03/08/2022

HIG: Báo cáo tài chính quý 1/ 2022 của công ty mẹ

03/08/2022

HIG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/07/2022

HIG: Lê Hải Đoàn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 2,130,000 CP

14/07/2022

HIG: Lê Hải Đoàn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 370,000 CP

24/06/2022

HIG: Điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán HIG

22/06/2022

Tổng Giám đốc HIG liên tục gom cổ phiếu

Sau khi gom thành công 463,500 cp, ông Lê Hải Đoàn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn HIPT (UPCoM: HIG) tiếp tục đăng ký mua 500,000 cp trong đợt giao dịch mới từ 22/06-21/07.

17/06/2022

HIG: Lê Hải Đoàn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 463,500 CP

16/06/2022

HIG: Thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 0%

10/06/2022

HIG: Báo cáo thường niên 2021

10/06/2022

HIG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/06/2022

HIG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/06/2022

HIG: Thay đổi nhân sự

01/06/2022

HIG: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

25/05/2022

HIG: Giải trình thông tin BCTC kiểm toán niên độ 2021-2022

25/05/2022

HIG: Báo cáo tài chính năm 2021

25/05/2022

HIG: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

24/05/2022

HIG: Thay đổi người công bố thông tin

19/05/2022

HIG: Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về việc hoãn họp