Tin tức & sự kiện

29/01/2024

BCTC Quý 4/2023 HIG - Một năm bứt phá, lợi nhuận đạt 44,55 tỷ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ.

29/10/2023

BCTC Quý 3/2023 HIG - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 15,32 tỷ đồng, giảm 23,51% so với cùng kỳ.

09/10/2023

HIG: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính

30/08/2023

CTT: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Tập đoàn HiPT

23/08/2023

CTT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Tập đoàn HiPT

21/08/2023

CTT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Tập đoàn HiPT

11/08/2023

HIG: Ông Nguyễn Trần Thành được giao thực hiện các thủ tục CBTT của Công ty từ 10/08/2023 thay cho Bà Phạm Thị Phương Thảo

10/08/2023

HIG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

31/07/2023

HIG: Báo cáo tài chính quý 1/2023

31/07/2023

HIG: Báo cáo tài chính quý 1/2023 (công ty mẹ)

31/07/2023

HIG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

29/07/2023

BCTC Quý 2/2023 HIG - Lợi nhuận Quý 2 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 7,59 tỷ đồng.

23/07/2023

BCTC 2022 HIG - Lợi nhuận bứt phá gấp 10 lần so với cùng kỳ, đạt 31 tỷ đồng.

18/07/2023

HIG: Lê Hải Đoàn - Chủ tịch HĐQT - đã mua 100,000 CP

11/07/2023

HIG: Báo cáo thường niên 2022

07/07/2023

CTT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Tập đoàn HiPT

05/07/2023

HIG: Lê Hải Đoàn - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 100,000 CP

04/07/2023

HIG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/07/2023

HIG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/06/2023

HIG: Giải trình thông tin BCTC kiểm toán niên độ 2022 -2023