Tin tức & sự kiện

28/10/2022

HII: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

28/10/2022

HII: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

28/10/2022

HII: BCTC quý 3 năm 2022

07/10/2022

HII: Nghị quyết HĐQT và báo cáo về việc thay đổi phương án sử dụng vốn

05/09/2022

Quý 2 "lãi bùng nổ" của nhiều doanh nghiệp hóa chất

Kết thúc mùa Báo cáo tài chính (BCTC) quý 2, nhiều doanh nghiệp hóa chất có bức tranh kinh doanh sáng màu. Tuy nhiên, cũng có những doanh nghiệp ngậm ngùi báo lãi giảm hoặc bất ngờ chuyển lãi thành lỗ.

29/08/2022

HII: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

29/08/2022

HII: BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

29/08/2022

HII: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

05/08/2022

AAA tăng sở hữu tại HII lên mức 55%

CTCP Nhựa An Phát Xanh (HOSE: AAA) vừa mua thêm 2 triệu cp HII từ ngày 05/07-02/08 theo phương thức thỏa thuận.

03/08/2022

HII: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Nhựa An phát xanh

29/07/2022

HII: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

HII: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

29/07/2022

HII: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

29/07/2022

HII: BCTC quý 2 năm 2022

06/07/2022

HII nhận chuyển nhượng hơn 8% vốn của Sản xuất PBAT An Phát

Ngày 05/07, CTCP An Tiến Industries (HOSE: HII) có nghị quyết thông báo mua 2.42 triệu cp của CTCP Sản xuất PBAT An Phát, tương đương 8.18% vốn điều lệ, với mệnh giá 10,000 đồng/cp.

05/07/2022

HII: Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phiếu CTCP Sản xuất PBAT An Phát

01/07/2022

HII: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

29/06/2022

HII: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Nhựa An phát xanh

29/06/2022

HII: Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phần của CTCP An Thành Bicsol

29/06/2022

HII: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Nhựa An Phát Xanh