Tin tức & sự kiện

05/09/2022

Quý 2 "lãi bùng nổ" của nhiều doanh nghiệp hóa chất

Kết thúc mùa Báo cáo tài chính (BCTC) quý 2, nhiều doanh nghiệp hóa chất có bức tranh kinh doanh sáng màu. Tuy nhiên, cũng có những doanh nghiệp ngậm ngùi báo lãi giảm hoặc bất ngờ chuyển lãi thành lỗ.

29/08/2022

HII: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

05/08/2022

AAA tăng sở hữu tại HII lên mức 55%

CTCP Nhựa An Phát Xanh (HOSE: AAA) vừa mua thêm 2 triệu cp HII từ ngày 05/07-02/08 theo phương thức thỏa thuận.

03/08/2022

HII: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Nhựa An phát xanh

29/07/2022

HII: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

HII: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

06/07/2022

HII nhận chuyển nhượng hơn 8% vốn của Sản xuất PBAT An Phát

Ngày 05/07, CTCP An Tiến Industries (HOSE: HII) có nghị quyết thông báo mua 2.42 triệu cp của CTCP Sản xuất PBAT An Phát, tương đương 8.18% vốn điều lệ, với mệnh giá 10,000 đồng/cp.

05/07/2022

HII: Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phiếu CTCP Sản xuất PBAT An Phát

01/07/2022

HII: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

29/06/2022

HII: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Nhựa An phát xanh

29/06/2022

HII: Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phần của CTCP An Thành Bicsol

29/06/2022

HII: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Nhựa An Phát Xanh

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

15/06/2022

HII: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

14/06/2022

HII: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

26/05/2022

HII: Thông báo thay đổi nhân sự công ty

26/05/2022

HII: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

17/05/2022

Giao dịch bổ sung - 35,877,729 CP

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần An Tiến Industries như sau:


10/05/2022

HII: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

09/05/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 36,831,508 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần An Tiến Industries được thay đổi  niêm yết với nội dung như sau: