DNSE Detail Stock HII

HOSE: CTCP An Tiến Industries

Sản phẩm từ nhựa

logo

HII

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

455 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

68.75 tỷ

Doanh thu

7,121 tỷ

13.87%

933.27

0

0.74

55.86%

8.22%

3.70%

5.74%

50.27%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Nhựa An Phát Xanh

54.85%

Lê Đức Long

5.44%

Khác

39.71%

Tin tức & Sự kiện