Tin tức & sự kiện

06/02/2024

Tự doanh CTCK bất ngờ bán ròng đột biến hơn 700 tỷ trong phiên 27 Tết, cổ phiếu Thế Giới Di Động bị "xả" mạnh nhất

23/01/2024

BCTC Quý 4/2023 HJC - Lợi nhuận quý 4 gấp 5,2 lần so với cùng kỳ, đạt 3,62 tỷ đồng.

25/10/2023

BCTC Quý 3/2023 HJC - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 11,22% so với cùng kỳ, lãi 1,39 tỷ đồng.

16/08/2023

HJC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

03/08/2023

HJC: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

28/07/2023

HJC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

24/07/2023

BCTC Quý 2/2023 HJC - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 4,83 tỷ đồng, giảm 37,59% so với cùng kỳ.

21/07/2023

HJC: Báo cáo tài chính quý 2/2023

22/05/2023

HJC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

22/05/2023

HJC: Thay đổi nhân sự

08/05/2023

HJC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/05/2023

HJC: Tờ trình lựa chọn Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

08/05/2023

BCTC 1/2023 HJC ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 0,95 tỷ đồng quý I.

04/05/2023

HJC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/04/2023

HJC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2023

HJC: Báo cáo tài chính quý 1/2023

18/04/2023

HJC: Báo cáo thường niên 2022

10/04/2023

HJC: Giải trình về việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo

09/04/2023

BCTC 2022 HJC - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 8 tỷ đồng.

03/04/2023

HJC: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu HJC trên hệ thống giao dịch UPCoM