Tin tức & sự kiện

18/01/2023

HJS: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

18/01/2023

HJS: Báo cáo tài chính quý 4/2022

18/01/2023

HJS: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

17/01/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 17/1

Tin doanh nghiệp IJC -  CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật  - Thông báo ngày 06/2/2023 sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 16% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 16 cổ phiếu mới). HJS -  CTCP Thủy điện Nậm Mu  - CTCP Dây điện và Phích cắm Trần Phú, cổ đông đã mua vào hơn 1,43 triệu cổ phiếu HJS trong ngày 11/1. Qua đó, giảm sở hữu tại DIG xuống còn hơn 66,61 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,92%.

16/01/2023

HJS: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần Dây điện và Phích cắm Trần Phú

30/11/2022

HJS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/11/2022

Chứng khoán VIX chi hơn trăm tỷ để thành cổ đông lớn của HJS

Sau khi mua vào gần 3 triệu cp CTCP Thủy điện Nậm Mu (HNX: HJS), Chứng khoán VIX (HOSE: VIX) trở thành cổ đông lớn của HJS khi nâng sở hữu từ 4.86% lên 19.12%.

23/11/2022

HJS: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Chứng khoán VIX

15/11/2022

Trả cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HJS của CTCP Thủy điện Nậm Mu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/11/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/11/2022 và xuất trình giấy tờ tùy thân như chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

07/11/2022

HJS: Báo cáo thay đổi sở hữu của CTCP Đầu tư iCapital

04/11/2022

HJS: CTCP Đầu tư iCapital - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 590,100 CP

31/10/2022

HJS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

25/10/2022

HJS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2021 bằng tiền

25/10/2022

HJS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

25/10/2022

HJS: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

28/09/2022

HJS: CTCP Đầu tư iCapital - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 700,000 CP

21/09/2022

HJS: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Phạm Thị Thu Hà

21/09/2022

HJS: Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt (BVIF) - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 5,100,000 CP

16/09/2022

Tự doanh 16/09: Mua ròng mạnh HJS

Phiên 16/09, khối tự doanh bán ròng hơn 186 tỷ đồng. Trong đó, IDC, FPT, PNJ là những mã bị bán ròng mạnh nhất. Ở chiều mua HJS được mua ròng hơn 37 tỷ đồng. Đáng chú ý, gần đây Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt (BVIF) đăng ký bán toàn bộ 5.1 triệu cp (24.29% vốn) đang sở hữu tại HJS.

16/09/2022

Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt muốn bán sạch hơn 24% vốn tại HJS

Đơn vị có liên quan đến Ủy viên HĐQT CTCP Thủy điện Nậm Mu (HNX: HJS) - Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt (BVIF) đăng ký bán toàn bộ số lượng cp đang sở hữu tại HJS.