Tin tức & sự kiện

28/09/2022

HJS: CTCP Đầu tư iCapital - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 700,000 CP

21/09/2022

HJS: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Phạm Thị Thu Hà

21/09/2022

HJS: Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt (BVIF) - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 5,100,000 CP

16/09/2022

Tự doanh 16/09: Mua ròng mạnh HJS

Phiên 16/09, khối tự doanh bán ròng hơn 186 tỷ đồng. Trong đó, IDC, FPT, PNJ là những mã bị bán ròng mạnh nhất. Ở chiều mua HJS được mua ròng hơn 37 tỷ đồng. Đáng chú ý, gần đây Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt (BVIF) đăng ký bán toàn bộ 5.1 triệu cp (24.29% vốn) đang sở hữu tại HJS.

16/09/2022

Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt muốn bán sạch hơn 24% vốn tại HJS

Đơn vị có liên quan đến Ủy viên HĐQT CTCP Thủy điện Nậm Mu (HNX: HJS) - Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt (BVIF) đăng ký bán toàn bộ số lượng cp đang sở hữu tại HJS.

14/09/2022

HJS: Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt (BVIF) - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 5,100,000 CP

22/08/2022

HJS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

16/08/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HJS của CTCP Thủy điện Nậm Mu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/08/2022 và phải xuất trình giấy tờ tùy thân như chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

15/08/2022

HJS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

10/08/2022

HJS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/06/2022

HJS: Thông báo lựa chọn, ký hợp đồng đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

12/05/2022

HJS: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

07/05/2022

HJS: Báo cáo tài chính quý 1/2022

07/05/2022

HJS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/04/2022

HJS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/04/2022

HJS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/04/2022

HJS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/04/2022

Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HJS của CTCP Thủy điện Nậm Mu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/04/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/04/2022 và phải xuất trình giấy tờ tùy thân như chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

11/04/2022

HJS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/04/2022

HJS: Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022