Tin tức & sự kiện

17/07/2023

HPB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

06/07/2023

HPB: Nguyễn Thúy Hiền - Ủy viên HĐQT - đã mua 58,450 CP

05/07/2023

HPB: Nguyễn Hoàng Phong - người có liên quan đến - đã mua 50,000 CP

05/07/2023

HPB: Nguyễn Phương Thảo - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 50,000 CP

29/06/2023

HPB: Mai Hương - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 61,400 CP

21/06/2023

HPB: Nguyễn Hoàng Phong - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 50,000 CP

21/06/2023

HPB: Nguyễn Thúy Hiền - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 58,450 CP

21/06/2023

HPB: Nguyễn Phương Thảo - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 50,000 CP

19/06/2023

HPB: Mai Hương - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 61,400 CP

08/06/2023

HPB: Mai Thúc Định - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 261,580 CP

31/05/2023

HPB: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đỗ Văn Lê

31/05/2023

HPB: Đỗ Văn Lê không còn là cổ đông lớn

23/05/2023

HPB: Mai Thúc Định - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 261,580 CP

21/04/2023

BCTC 2022 HPB - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 9 tỷ đồng.

10/04/2023

HPB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

29/03/2023

HPB: Báo cáo thường niên 2022

22/03/2023

HPB: Báo cáo tài chính năm 2022

21/03/2023

HPB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/03/2023

HPB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. trả cổ tức bằng tiền mặt

22/02/2023

HPB: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2022