DNSE Detail Stock HPB

UPCOM: CTCP Bao bì PP

Bao bì, đóng gói bằng nhựa

logo

HPB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

60.34 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

8.82 tỷ

Doanh thu

189 tỷ

4.35%

2,488.41

0

0.79

0%

8.11%

5.65%

9.74%

0%

40%

5.85%

10.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Mai Văn Bình

24.48%

Mai Thúc Định

10.28%

Lê Kim Phượng

10%

Mai Hương

9.99%

Khác

45.25%

Tin tức & Sự kiện