Tin tức & sự kiện

28/07/2023

HPH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

20/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPH của CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc – Tổ dân phố Hòa Yên - phường Thọ Xương – thành phố Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 15/08/2023 và xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/Giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

19/07/2023

HPH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/07/2023

HPH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

29/06/2023

Một doanh nghiệp trên sàn chứng khoán nhận án phạt và phải nộp lại toàn bộ lãi năm 2022 do thu lợi bất hợp pháp

29/06/2023

Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc phải nộp hơn 12 tỷ đồng tiền thu lợi bất hợp pháp

CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc (UPCoM: HPH) cho biết nhận được quyết định xử phạt hành chính của Đội Quản lý Thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang) ký ngày 26/06 đối với 2 hành vi vi phạm hành chính.

28/06/2023

HPH: Quyết định xử phạt hành chính

28/06/2023

HPH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022

19/05/2023

HPH: Thay đổi nhân sự

26/04/2023

HPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

HPH: Báo cáo thường niên 2022

21/04/2023

BCTC 2022 HPH - Lợi nhuận bứt phá gấp 5 lần so với cùng kỳ, đạt 13 tỷ đồng.

15/04/2023

HPH: Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

04/04/2023

HPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/04/2023

HPH: Báo cáo tài chính năm 2022

06/03/2023

HPH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/03/2023

HPH: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hương

03/03/2023

HPH: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Đào Xuân Thạch

01/03/2023

HPH: CTCP Xuất nhập khẩu Hà Anh không còn là cổ đông lớn

28/02/2023

HPH: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023