DNSE Detail Stock HPH
HPH

HPCO

UPCOM: CTCP Hóa Chất Hưng Phát Hà Bắc

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

24/09/2022

CẬP NHẬT

24/09/2022

Tổng quan

CTCP Hóa Chất Hưng Phát Hà Bắc hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất, kinh doanh Hydrogen Peroxide (H2O2), tên thương mại: Ôxy già.
- Kinh doanh phân bón phục vụ nông nghiệp, các loại hoá chất khác.
- Kinh doanh vật tư nông nghiệp.
- Xuất nhập khẩu các sản phẩm hóa chất và phân bón, nguyên vật liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, máy móc thiết bị và các mặt hàng mà công ty kinh doanh.
- Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi các loại hàng hóa. bán, ký gửi
- Kinh doanh vận tải hàng hóa.
- Buôn bán máy móc thiết bị, phương tiện vận tải.
- Mua bán cổ phiếu trái phiếu trên thị trường chứng khoán.
- Kinh doanh bất động sản.
- Xây dựng các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Lắp đặt trang thiết bị cho các công trình xây dựng, hoàn thiện các công trình xây dựng. Liên doanh, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của HPCO

EPS

0

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

0

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

0

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

0.02%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

02/08/2022

HPH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/07/2022

HPH: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

04/07/2022

HPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/06/2022

Năm 2022, HPH đặt mục tiêu lãi 375 triệu đồng, không chia cổ tức

CTCP Hóa Chất Hưng Phát Hà Bắc (UPCoM: HPH) dự kiến năm 2022, doanh thu tăng gần 8%, đạt hơn 71 tỷ đồng; lãi trước thuế đạt hơn 375 triệu đồng, sau năm 2021 lỗ hơn 3.7 tỷ đồng.

31/05/2022

HPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPH của CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trung tuần tháng 6 năm 2022 (Thời gian chính thức công ty sẽ thông báo trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông).
          - Địa điểm tổ chức họp: Gác 3 – Nhà khách Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, chương trình hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo công tác năm 2021 của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
+ Mức thù lao Hội đồng quản trị, thư ký Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Các vấn đề khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng.

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Chu Anh Dũng

Tổng giám đốc

CTCP Hóa Chất Hưng Phát Hà Bắc hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất, kinh doanh Hydrogen Peroxide (H2O2), tên thương mại: Ôxy già.
- Kinh doanh phân bón phục vụ nông nghiệp, các loại hoá chất khác.
- Kinh doanh vật tư nông nghiệp.
- Xuất nhập khẩu các sản phẩm hóa chất và phân bón, nguyên vật liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, máy móc thiết bị và các mặt hàng mà công ty kinh doanh.
- Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi các loại hàng hóa. bán, ký gửi
- Kinh doanh vận tải hàng hóa.
- Buôn bán máy móc thiết bị, phương tiện vận tải.
- Mua bán cổ phiếu trái phiếu trên thị trường chứng khoán.
- Kinh doanh bất động sản.
- Xây dựng các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Lắp đặt trang thiết bị cho các công trình xây dựng, hoàn thiện các công trình xây dựng. Liên doanh, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước.

Lịch sử phát triển:

- CT được thành lập năm 2008 với 3 cổ đông sáng lập là: CT TNHH MTV Phân đạm & Hóa chất Hà Bắc, CTCP Hóa chất Công nghiệp Tân Long, CTCP Xuất nhập khẩu Hà Anh
- Ngày 28/12/2017, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với gia tham chiếu là 10.000 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

8.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của HPH dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 8.8 năm)


Ban giám đốc

10.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của HPH dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 10.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 4 cổ đông lớn sở hữu 78.37% công ty.