Tin tức & sự kiện

01/02/2023

HPW: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

27/01/2023

BCTC 4/2022 HPW - Lợi nhuận giảm 9,78% trong năm 2022.

17/11/2022

HPW: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Danh Quân giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

16/11/2022

HPW: Bổ nhiệm Ông Trần Văn Dương đảm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty thay thế cho Ông Đặng Hữu Dũng

08/11/2022

HPW: Đính chính Báo cáo tài chính quý 3/ 2022

31/10/2022

HPW: Báo cáo tài chính quý 3/2022

31/10/2022

HPW: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

04/10/2022

HPW: Bổ nhiệm Ông Trần Văn Dương đảm nhận chức vụ Tổng Giám Đốc thay thế cho Ông Đặng Hữu Dũng

24/08/2022

HPW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

24/08/2022

HPW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

01/08/2022

HPW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

01/08/2022

HPW: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

27/07/2022

HPW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

HPW: Công bố doanh nghiệp ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

19/07/2022

HPW: Công bố doanh nghiệp ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

16/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 850 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPW của CTCP Cấp nước Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 850 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế Toán, Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng. Trụ sở: số 54 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng bắt đầu từ ngày 31/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

05/05/2022

HPW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/05/2022

HPW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/04/2022

HPW: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền

29/04/2022

HPW: V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền