Tin tức & sự kiện

28/07/2023

HRB: Đính chính Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2023

25/07/2023

HRB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

23/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HRB của CTCP Harec Đầu tư và Thương mại như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 trừ ngày lễ, tết) bắt đầu từ 19/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

23/05/2023

HRB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/05/2023

HRB chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 25%

CTCP Harec Đầu tư và Thương mại (UPCoM: HRB) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/05/2023.

19/05/2023

HRB: Thay đổi nhân sự

19/05/2023

HRB: Quy chế Công bố thông tin

15/05/2023

HRB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/05/2023

HRB: Thay đổi nhân sự

15/05/2023

HRB: Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

08/05/2023

HRB: Thay đổi nhân sự

08/05/2023

HRB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

26/04/2023

HRB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2023

BCTC 2022 HRB - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 18 tỷ đồng.

13/04/2023

HRB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/03/2023

HRB: Báo cáo thường niên 2022

24/03/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HRB của CTCP Harec Đầu tư và Thương mại như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 9h00 ngày 05/05/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Hội trường khách sạn Fortuna, số 6 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội.
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.

23/03/2023

HRB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

22/03/2023

HRB: Báo cáo tài chính năm 2022

21/03/2023

HRB: Nghị quyết Hội đồng quản trị