Tin tức & sự kiện

13/01/2023

HRB: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

26/12/2022

HRB: Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

03/11/2022

HRB: Bổ nhiệm Bà Vũ Thanh Huyền giữ chức vụ Phó Giám Đốc điều hành khối dịch vụ

20/07/2022

HRB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

05/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,900 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HRB của CTCP Harec Đầu tư và Thương mại như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 29%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.900 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 24/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 trừ ngày lễ, tết) bắt đầu từ 24/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

03/05/2022

Những doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần đầu tiên tháng 5

Từ ngày 04-06/05, có 11 doanh nghiệp thực hiện giao dịch không hưởng quyền nhằm trả cổ tức tiền mặt. Tỷ lệ cao nhất thuộc về HGM và HRB.

28/04/2022

HRB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

25/04/2022

HRB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/04/2022

HRB: Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên BKS

21/04/2022

HRB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/04/2022

HRB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

HRB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HRB của CTCP Harec Đầu tư và Thương mại như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 9h00 ngày 19/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Hội trường khách sạn Fortuna, số 6 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội.
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.

14/03/2022

HRB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/03/2022

HRB: Báo cáo thường niên 2021

08/03/2022

HRB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/03/2022

HRB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/03/2022

HRB: Báo cáo tài chính năm 2021

10/02/2022

HRB: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

17/01/2022

HRB: Báo cáo quản trị công ty năm 2021