DNSE Detail Stock HRB

UPCOM: CTCP Harec Đầu tư và Thương mại

Cho thuê bất động sản

logo

HRB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

390 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

23.34 tỷ

Doanh thu

42.47 tỷ

0.34%

3,682.18

0

-0.18

0%

17.78%

14.39%

89.35%

0%

10%

4.72%

30.50%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

40%

Phan Huy Tý

23.33%

Hoàng Quang Tuấn

20%

Hoàng Quang Thành

7.02%

Khác

9.65%

Tin tức & Sự kiện