Tin tức & sự kiện

31/08/2022

HRC: Bổ sung thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

23/08/2022

HRC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Hữu Nghĩa

19/08/2022

Hòa Phát giảm giá thép HRC xuống dưới 600 USD/tấn

Hãng thép Hòa Phát vừa hạ giá bán thép cuộn cán nóng (HRC) giao tháng 10/2022 xuống dưới 600 USD/tấn, nối tiếp động thái hạ giá bán từ phía Formosa Hà Tĩnh, theo Kallanish.

16/08/2022

HRC: Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2022

15/08/2022

HRC: Nghị quyết HĐQT định kỳ quý 3/2022

11/08/2022

HRC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12

02/08/2022

HRC: Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

02/08/2022

HRC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

30/07/2022

HRC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

27/07/2022

HRC: Quyết định của HĐQT về kết quả thực hiện KTNB năm 2021. phê duyệt chương trình thực hiện KTNB năm 2022

21/07/2022

HRC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Hữu Nghĩa

14/07/2022

Nhu cầu quá yếu, Formosa Hà Tĩnh giảm giá thép HRC khoảng 100 USD/tấn

Hãng sản xuất thép Formosa Hà Tĩnh đã giảm mạnh giá bán thép cuộn cán nóng (HRC) giao tháng 9/2022 xuống 655 USD/tấn giữa lúc thị trường thép ảm đạm, theo thông tin từ Kallanish.

09/07/2022

HRC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung kế hoạch SXKD và Đầu tư XDCB năm 2022

09/07/2022

HRC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

05/07/2022

HRC: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT, lựa chọn công ty kiểm toán, thù lao và bổ nhiệm người phụ trách QTCT

01/07/2022

HRC: Tài liệu sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

30/06/2022

HRC: Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng BKS

30/06/2022

HRC: Điều lệ tổ chức và hoạt động

30/06/2022

HRC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

23/06/2022

HRC: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành các Quy chế công bố thông tin, Kiểm toán nội bộ, Phòng, chống tham nhũng