Tin tức & sự kiện

08/02/2024

UBCK xử phạt loạt công ty chứng khoán, bất động sản

08/02/2024

Ngày làm việc cuối cùng, SSC xử phạt một loạt công ty, cá nhân do vi phạm giao dịch

08/02/2024

Loạt doanh nghiệp, công ty chứng khoán bị phạt

04/12/2023

DN trên sàn của ông Lã Giang Trung giảm 93% lãi từ đầu tư chứng khoán, bán hết CTD, HBC, VHM và SZC, danh mục còn 1 triệu đồng

24/11/2023

M&A nông nghiệp, chế biến thực phẩm tăng tốc

22/11/2023

Công ty của ông Lã Giang Trung báo lãi từ kinh doanh chứng khoán năm 2022 giảm sâu 93%

18/11/2023

Công ty của ông Lã Giang Trung muốn thưởng cổ phiếu tỷ lệ 229%, “lấn sân”mảng nông nghiệp

25/10/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 25/10

19/10/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 19/10

11/10/2023

HSA: Nguyễn Thị Phương Nha - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 389,391 CP

11/10/2023

HSA: Chu Ngọc Thắng - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 364,677 CP

11/10/2023

HSA: Lã Trung Hiếu - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 148,446 CP

09/10/2023

HSA: Trần Phương Dung - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 714,400 CP

26/09/2023

HSA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/08/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HSA của Công ty Cổ phần Hestia như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 10/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau đến từng cổ đông trong Thư mời tham dự Đại hội
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau đến từng cổ đông trong Thư mời tham dự Đại hội.

28/08/2023

HSA: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

23/08/2023

HSA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/07/2023

HSA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

23/05/2023

HSA: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu HSA trên hệ thống giao dịch UPCoM

23/05/2023

HSA: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch với cổ phiếu HSA