Tin tức & sự kiện

19/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HSM của Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 07/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán tài chính – Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội - Tầng 8 - Tòa nhà Nam Hải Lake View – Lô 9A, khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 07/10/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

14/09/2022

HSM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

06/09/2022

HSM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021 và TB v/v chi trả cổ tức năm 2021

06/09/2022

HSM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/08/2022

HSM: Giải trình biến động LNST tại BCTC bán niên năm 2022 - Hợp nhất

29/08/2022

HSM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/08/2022

HSM: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét của công ty mẹ

22/08/2022

HSM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

28/07/2022

HSM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

23/06/2022

HSM: Ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán An Việt để thực hiện báo cáo tài chính năm 2022 của TCT CP Dệt May Hà nội

11/05/2022

Doanh nghiệp dệt may khởi động thuận lợi trong quý 1

Ngành dệt may quý đầu năm 2022 đã có những dấu hiệu khởi sắc nhờ doanh nghiệp tận dụng tốt cơ hội từ thị trường xuất khẩu và đơn hàng phục hồi.

09/05/2022

HSM: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính quý 1/ 2022 (hợp nhất)

09/05/2022

HSM: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính quý 1/ 2022 (tổng công ty)

09/05/2022

HSM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/05/2022

Nhà máy mới dần đi vào hoạt động, cổ phiếu dệt may có hấp dẫn?

Trong năm 2022, nhóm doanh nghiệp dệt may đặt kế hoạch kinh doanh đa phần lạc quan. Phải chăng việc các nhà máy mới đang dần đi vào hoạt động sẽ giúp các đơn vị đẩy nhanh công suất và “bứt phá” sau giai đoạn kiềm hãm bởi dịch bệnh.

22/04/2022

HSM: Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 -TCT CP Dệt May Hà nội

07/04/2022

HSM: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 -TCT CP Dệt May Hà nội

04/04/2022

HSM: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2021 trên Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán

04/04/2022

HSM: Báo cáo thường niên 2021

02/04/2022

HSM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông