Tin tức & sự kiện

19/01/2023

BCTC 4/2022 HSM - Lợi nhuận giảm 59,06% trong 2022.

16/11/2022

Doanh nghiệp dệt may thắng lớn trong quý 3 nhưng lo “hụt hơi” cuối năm

Các doanh nghiệp dệt may đã đi qua 3/4 chặng đường năm 2022 với nhiều kết quả khả quan so với cùng kỳ. Dự báo quý còn lại của năm, bức tranh kém sắc hơn khi lượng đơn hàng đang sụt giảm mạnh cùng sự cạnh tranh gay gắt về giá.

31/10/2022

HSM: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

28/10/2022

HSM: Báo cáo tài chính quý 3/2022

19/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HSM của Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 07/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán tài chính – Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội - Tầng 8 - Tòa nhà Nam Hải Lake View – Lô 9A, khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 07/10/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

14/09/2022

HSM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

06/09/2022

HSM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021 và TB v/v chi trả cổ tức năm 2021

06/09/2022

HSM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/08/2022

HSM: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính bán niên năm 2022 - Hợp nhất

31/08/2022

HSM: Giải trình biến động LNST tại BCTC bán niên năm 2022 - Hợp nhất

29/08/2022

HSM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/08/2022

HSM: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét của công ty mẹ

22/08/2022

HSM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

01/08/2022

HSM: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính quý 2/20222 (Tổng Công ty - Mẹ)

01/08/2022

HSM: Giải trình liên quan đến BCTC Quý 2/20222 (Tổng Công ty - Mẹ)

01/08/2022

HSM: Giải trình liên quan đến BCTC Quý 2/2022 ( Hợp nhất)

01/08/2022

HSM: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính quý 2/2022 ( Hợp nhất)

01/08/2022

HSM: Báo cáo tài chính quý 2/2022

01/08/2022

HSM: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

27/07/2022

HSM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022