DNSE Detail Stock HSM

UPCOM: Tổng CTCP Dệt may Hà Nội

Sản xuất sản phẩm may mặc công nghiệp

logo

HSM

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

137 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-123.90 tỷ

Doanh thu

1,238 tỷ

2.35%

-6,043.82

0

-0.09

0%

-27.87%

-8.72%

2.48%

201.01%

25%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH Tổng Công ty Dệt may Miền Bắc - Vinatex

57.57%

CTCP Dệt May Liên Phương

18.62%

Khác

23.81%

Tin tức & Sự kiện