Tin tức & sự kiện

06/01/2023

HTC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải

03/01/2023

HTC: Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn đăng ký thay đổi lần thứ 5. ngày 30/12/2022

29/12/2022

HTC: Thay đổi nhân sự

29/12/2022

HTC: Thay đổi nhân sự

28/12/2022

HTC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải

28/12/2022

HTC: Thay đổi nhân sự

28/12/2022

HTC: Thay đổi nhân sự

27/12/2022

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTC của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 13/01/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán, CTCP Thương Mại Hóc Môn, địa chỉ: 25 Bà Triệu, Khu phố 1, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 13/01/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền (nếu có).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

21/12/2022

HTC: Thay đổi nhân sự

16/12/2022

HTC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

16/12/2022

HTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/12/2022

HTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/12/2022

HTC: Thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức băng tiền đợt II năm 2022

13/12/2022

HTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/12/2022

HTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/11/2022

HTC: Tô Văn Liêm - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 26,250 CP

07/11/2022

HTC: Phan Thị Hồng Phúc - Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính kế toán - đã bán 26,250 CP

31/10/2022

HTC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

31/10/2022

HTC: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

31/10/2022

HTC: Tô Văn Liêm - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 26,250 CP